Ngelurusaken Niat

hati.jpgWis udu rahasia maning, akeh pengenoman nang ndesa sing pada nembe lulus sekolah, sekolah apa bae sing bar guwe terus ora nerusna maning, akeh sing pada nduwe kepenginan lunga kerja nang jakarta. Malah ana bae bocah sing urung rampung anggone sekolah wis ora sabar kepengin lunga kerja meng njakarta, sampe-sampe sekolahe ora diterusna, padahal wis meh rampung. Ana maning sing wis ngerasa ora kepenak karo wong tuwane jerene njaluk duwit bae nggo mbayari sekolah, sidane metu sekolah, terus lunga kerja nang jakarta. Gumune sing dadi wong tuwa ya ana bae sing ora ngelarang. Apa nggane wong tuwane wis lali nek kebutuhane bocah guwe tanggungane wong tuwa.

Tapi ya kepriwe maning, akeh-akehe bocah sing pada metu sekolah terus kerja guwe sekang golongan wong wog sing ekonomine pas-pasan, utawa malah kurang.

Padahal urip nang njakarta, utawa kota-kota gede liyane guwe ora segampang sing digambarna nang film utawa sinetron. Sing jenenge nggolet gawean guwe kayanu nggolet dom nang tumpukan damen. Umpama ana gawean sing kepenak digoleti paling akhire kesel thok ora ulih duit. Kaya kancaku sing diterima dadi staff HRD jebule malah kon adol panci keliling. Mawi regane panci guwe ra lumrah, mbuh payu mbuh ora, sing genah ya kesel muter-muter nggoleti wong sing gelem dilemboni. Nek dideleng sekang dandanane tah iya, dasian, kelambine dilebokna, pokoke necis pisan lah.

Nek gawean nang njakarta tah akeh bae, tapi masalaeh mbuh ana sing mbayar mbuh ora. Contone ya mbersihi selokan sing pada mampet men jakarta ora dela-dela banjir nek ana udan. Tapi apa gelem mung dibayar karo seGANJARAN tapi ora ulih sega sing dipangan nggo dewek.

Akhire merga saking ora ana gawean, arep bali meng ndesa isin, urip nang jakarta ya kudu ana biayane akeh bocah-bocah nom sing pada gawe-gawe gawean. Sing maune ra perlu dikerjakna malah dilakoni. Umpamane dadi tukang parkir liar. Ana maning sing luwih ngawur, biasane kan nang dalan-dalam cilik nang perumahan nek ana pengkolan dibruki kaca sing tujuane men pengguna dalan ngerti pengguna dalan liyane sing sekang arah berlawanan. Eh malah kacane dirusak. Terus nang kono pada berlaga dadi pengatur dalan karo njaluki duit.

Tumprape sing satria, beda maning carane, mereka (loh deneng dadi basa indonesia) pada gelem kerja apa bae sing penting perwira, kaya dadi kuli bangunan, kuli pasar utawa pembantu rumah tangga (caraku sing kaya giye satria sebab ana hasil karyane sing bener-bener migunane kanggo sing aweh gawean utawa sing mbayar)

Giye Masalaeh
Sekang awal bocah-bocah sing pada lunga kerja meng njakarta biasane nduwe tujuan kepengin luwih maju, maju keuangane, maju kawerueh, sing akhire bisa mbantu wong tuwane utawa dulur-dulure sing nang ndesa. Tapi basa nang njakarta wis bisa kasil duit malah kelalen karo niate mau. Wong kasile urung sepiraa wis pada gembelengan melu-melu gaya hidupe wong-wong sing wis pada duwe duit akeh. Umpamane pada apik-apikan handphone, pada kesenengan nuruti hawa nepsune, pada urip sing wah-wah lah pokoke.

Sing lucune ana kancaku sing HP-ne apik tapi ora bisa tuku pulsa, terus ora isin njaluk tukokna pulsa karo wong liya. Mbok sing jenenge pulsa HP termasuk kebutuhan sing nomer sekian kanggo mereka-mereka, wong ora nduwe be ora apa-apa koh.

Kudune ya (giye caraku luh) nek rumangsa agi trukah, andamaning udu nang nggonetangga.jpg dewek, mbok yaa nggole nganggo duit diatur. Dari pada mung entok nggo tukuni pulsa utawa nggo dolan-dolan mendingan duwite ditabung men mengkone bisa usaha dewek. Utawa dienggo go nerusna sekolah maning meng ana peningakatan pendidikane.

Apa iya uripe kepengin kaya guwe bae, ngontrak, pas-pasan. Mbok ya mengko-mengkone rekasa. Ya siki esih dewekan urung patia keton masalaeh. Tapi sepuluh utawa rong puluh taun maning, mbok melas karo anak-anake ( Wallahu a’lam). Keton-ketone penduduk miskin kota luwis rekasa ketimbang penduduk miskin desa, sebab jiwa sosial masyarakat kota guwe lewih rendah dibanding penduduk desa

bersambung.

Iklan

5 thoughts on “Ngelurusaken Niat

  1. Urip neng desa jaman sekiye pancen angel, mas. Arep dadi petani, lahan tambah ciut, hasile sepiraha ora. Lunga maring Jakarta, sing rebutan pegawean akeh banget. Muga-muga bupati anyar mengko bisa aweh solusi. Amin.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s