Nggolet Jangkrik

Wis lumrah nek bocah cilik senenge dolan karo dolanan. Ora mbiyen ora siki padabae. Mung bedane dolan lan dolanane bocah cilik siki wis serba instan, wis nganggo tekhnologi canggih nek jaman mbiyen serba alami, mawi gawe disit, jarang banget sing tuku.

Ingon-ingon ya beda, nek jaman siki bocah cilik ingon-ingone hape sing ngentek-ngentekna duit, nek jaman mbiyen paling ingon-ingone dara, manuk, apa jangkrik.

Nek dara biasane tuku, tapi nek jangkrik karo manuk mung gari nggolet nang gunung, karangan utawa nang sawah. Nek manuk sing di golet susueh, modele di thengi (diaku) sit, Sing weruh pertama statuse chin, nduwe hak anak manuk sing paling gede. Nomer loro statuse ron, kebagean ngunduh manuk, nek susueh nang wit sing duwur berarti kon menek. Nomer telu statuse lun, nomer papat pan lan seteruse.

Nomer telu mengisor kadang ya ra kebagean apa-apa. Istilah chin, ron, lun mbuh sekang ndi asale, ngerti-ngerti istilah guwe wis di enggo nang bocah-bocah cilik nang Bangsari, mbuh nek nang daerah-daerah liane enyong ra ngerti.

jangkrik sungon

Nek nggolet jangkrik biasane mangsan-mangsanan. Umume nang mangsan ketiga, utawa nang mangsan wong tani agi nandur palawija. Carane nggolet bisa awan bisa mbengi, nek nggolete mbengi jenenge obor jangkrik.

Ora awan ora wengi pada bae cara nggolete, yaguwe mbongkahi lemah, mung nek awan untung-untungan, soale ora mesti lemah sing di bongkah ana jangkrike. Nek wengi, sedurunge mbongkah lemah, jangkrike di incim gisit, sing diincim suarane, mengko nek wis genah sumber suarane nembe dibongkah lemaeh.

Jangkrik sing paling disenengi yaguwe jangkrik sungon. Nek kaya cliring, clekithet uga disenengi, mung esih kalah nek di bandingna karo jangkrik sungon. Jangkrik sing disengiti kaya gedubur karo gendawang, soale rupane medeni tur ngengkrike ora apik.

Ana salah siji sawah nang bangsari sing dienggoni jangkrik akeh banget. sawaeh nang kidul sier, mbuh ndeke kaki sapa enyong ra ngerti. Sebab jangkrike akeh banget mangkane samben ndina nggo jag-jagan bocah sing pada ngaraih jangkrik, ora isuk, ora awan ora sore. Padahal nang sawah guwe anan tandurane pare. Dadine tandurane pare rusak terus sing ndadekna wong sing duwe sawah kesuh.

Enyong pernah ketiban sial. Isuk-isuk agi nggolet jangkrik nang sawah guwe, denger-denger konangan nang sing nduwe sawah. Jalaran wis banget kesueh mbok, langsung bae wong guwe ngoyok sekabehane bocah sing agi pada nggolet jangkrik karo ngacung-ngacungna arit. Bocah-bocah termasuk enyong pada keweden, pada mlayu kocar-kacir ora nggenah. Wis ora ndelengna sawah sing lungkane amba-amba, sing penting slamet.

Duh pak nyuwun ngapurane nggeh, wong jenenge bocah ya ngertine seneng. Ayuh kang pada nggolet jangkrik, tapi aja ngerusak tandurane wong.

Iklan

4 thoughts on “Nggolet Jangkrik

  1. lha kok padha baen yo kang!
    jaman ku cilik mben jangrik asring digawa mbek sekolahan,
    trus mesti disreneni bapak gurune….
    yen nggonaku arane jangrik jrabang, pecir, lupo lan liyane…

    • Nek jamanku cilik biyen ,aku golek jangkrik mbengi nang kebon mbako.Nganggo obor karo konco konco.Seneng banget ,jangkrike ono sing jlabarang,jliteng,sliring.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s