Dolan Meng Jepang

Seminggu neng Jepang Pakdhe karo Budhe akhire nemu restoran masakan Indonesia.

Pelayane Robot. Robot teko nyedaki Pakdhe, trus ngomong:

“What is your nationality?”robot takon.

“Indonesia,” jare Pakdhe.

“Selamat datang,” jare robot nganggo bahasa Indonesia.

“Apa bahasa suku Anda?” robot takon meneh.

“Jawa,” jare Pakdhe

“Sugeng siang. Badhé pesen nopo?”

Jare robot nganggo boso jowo.

“Canggih yo bu?” Pakdhe ngomong karo Budhe.

Budhe : “Ono lotek?”

Robot : “Ono.”

Budhe : “Pesen rong porsi.”

Robot: “Porsi gedhe opo cilik?”

Budhe : “Porsi gedhe.”

Robot : “Lomboke piro?”

Budhe : “Sing siji loro, sing siji sepuluh.”

Robot : “Nganggo kangkung?”

Budhe : “Yo.”

Robot : “Nganggo timun?”

Budhe : “Yo.”

Robot : “Nganggo kol?”

Budhe : “Yo.”

Robot : “Nganggo kol jowo opo kol asli Jepang?”

Pakdhe : “Sing endi wae lah manut!”, Pakdhe wiwit rodo nesu.

Robot : “Kacange diuleg opo diblender?”

Pakdhe : “Kuarepmu!”

Robot : “Kacange setengah mateng opo mateng?”

Pakdhe : “Goréng sing gariiiiiiing..!!”

Robot : “Nganggo bawang goreng rak?”

Pakdhe : “Nganggo…, asu!” Pakdhe misuh banter banget.

Robot : “Dipiring opo dipincuk?”

Pakdhe : “Dipiring !”

Robot : “Lengone nganggo margarin opo minyak kelapa?”

Pakdhe : “Jelantah… wedhus!! !” Nesu banget soale wis sepuluh menit dhewe.

Robot meneng, lampune byar pet kelap kelip kayane lagi diproses. Kiro-kiro telung menitan robot’é ngomong meneh:

Robot : “Maturnuwun. Pesenan tak tompo. Mung rak iso di suguhake…”

Pakdhe : “Nopo? Aku wis ngenteni suwe banget, tanya-jawab karo kowe, kok rak iso nopo to ndes?”, jare Pakdhe emosi.

Robot : “Soale durung ono asune karo wedhuse…”

Pakdhe : “Diancuuuk…Iso edan aku! Ayo bu lungo, rak usah nguntal neng kene !!!”, Pakdhe nggondhok…

Sumber : email

Mantra Pesugihan

Sapa wonge sing ora kepengin sugih? Pirang-pirang usaha dilakoni men dadi wong sugih, umpamane ngode dadi tukang becak, mbawon, dadi tenaga kerja indonesia nang luar negeri. Kabeh usaha dilakoni kanggo tujuan guwe mau.

Perkara sugih guwe ora adoh karo perkara duit. Wong sing akeh duite guwe ya wong sing sugih. Senajan sugih ora kudu duwe duit akeh. Bisa bae sugih anak, sugih utang, sugih kanca lan lia-liane.

Siki priwe carane men bisa duwe duit akeh? Gie aku nduwe mantra sing bisa di ucapna men olih duwit akeh. Kie mantrane

Montor mabur njaluk duite, ora ulih sogok silite

Gampang mbok, tapi ana syarate. Syarate gole maca mantra karo dodol emas. dijamin cepet sugih rika

Singkatan Basa Jawa

Dikawiti sekang singkatan Jabotabek sing siki dadi jabodetabek, siki ana singkatan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya , Sidoarjo, Lamongan), Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen), Pawonsari Bakulrejo (Pacitan Wonogiri Wonosari, Bantul, Kulon Progo, Purworejo), utawa Joglosemar (Jogja Solo Semarang).

Untunge ora ana sing malik urutane dadi Semarang Solo Yogya, disingkat menjadi Semar Loyo. Lah bisa-bisa ngesuk ana sing gawe singkatan dibalang Sendal (Purwodadi, Batang, Pemalang, Semarang , Kendal), utawa Kasur Bosok (Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, Solo, Klaten). Asal jangan Susu Mbokde (Surakarta , Sukoharjo, Mboyolali, Kartasura, Delanggu) utawa Tanteku Montok (Panjatan, Tegalan, Kulwaru, Temon, Toyan, Kokap)

Cah nom-noman jogja ora gelem kalah kreatife melu gawe singkatan panggonan. Contone Amplas nggo Ambarukmo Plaza, utawa Jakal (jalan kali urang), Jamal (Jalan Magelang). Nek sampeyan sekolah nang SMA 6, bisa nyombong nek sampeyan sekolah nang Depazter alias Depan Pasar Terban.

Ana maning kie, sekang pusate kota jogja gampang banget nek arep meng paris sing jebule singkatan sekang parang tritis utawa pakistan (Pasar Kidul Stasiun alias Sarkem) nek ora ya meng Banglades (Bangjo Lapangan Denggung Sleman)

Sampeyan wong sing enthengan, ringan tangan, suka membantu, ndak pernah menolak untuk dimintai tolong? Berarti sampeyan layak menyandang nama Willem Ortano, alias Dijawil Gelem Ora Tau Nolak. utawa nek sampeyan pinter omong, adol obat, ngeyakineken wong karo omongan sampeyan
sing mbuh bener mbuh ora, kudune rika ora kesuh nek di celuk Toni Boster, alias Waton Muni Ndobose Banter.

sekang pirang-pirang sumber sing dijawakna nang enyonge dewek

Ngapa ngapa Dewek

Diceritakna nang salah sewijine nggon nang njakarta ana wong betawi sing nduwe anak ayu, pokoke ayune kaya munthu lah cara wong mbiyen ngole marabi. Anak wadone giye nembe lulus SMA, tapi senajan wong betawi deweke tetep arep ngelanjutna kuliah.

Wong tuwane wadon sing ayu giye agi mandan bingung, masalaeh nek arep di kuliahna nang njakarta marase mbok kegawa gaya pergaulan sing ora-ora. Sidane di putusna anak wadone sing ayu kon kuliah nang jogja, alasane kota jogja jere lewih aman nggo cah wadon ketimbang jakarta.

Tekan jogja anak wadone mau dititipna nang kos-kosan khusus mahasiswi. Mandan ayem siki perasaane wong tuwane, masalaeh nang kos-kosan peraturane ketat, dadi ora kewatir nek sampe anake kegawa pergaulan sing ora-ora.

Tapi nembe bae nem wulan nang jogja, Ibu kose ngabari aring wong tuwane wadon mau nek anake meteng karo wong sing ra jelas. Karuan bae wong tuwane wadon mau kesuh banget, deweke mencak-mencak aring ibu kose.
“Lah gimana sih anak aye kok bisa hamil gitu”
Ibu kose karo mandan wedi njawab meng wong betawi mau
“Nggih kulo mboten ngerti, setau saya Anak bapak kemana-mana dewek, belajar dewek, ke kampus dewek, tidur dewek, mandi juga dewek”
Wong betawine tambah kesuh, karo mencak-mencak ngomaih Ibu kose
“Pegimana kagak hamil, anak gwe belajar d(i)ewek, ke kampus d(i)ewek, tidur d(i)ewek, mandi d(i)ewek….”

Klambine Gimin Apa Kathoke Gimin

Bedul : ” Nek bar adus koe nganggo klambine gimin apa kathoke gimin?”

Peno : ” Ya kathoke gimin”

Bedul : ” Ya ora kena. domaih”

Peno : ” Klambine gimin ya kena lah”

Bedul : ” Ya padabae domaih”

Peno : ” Lah rika sih priwe, nganggo klambine gimin domaih, kathoke gimin domaih, sih kepriwe?”

Bedul : ” Men ra domaih nganggo klambi utawa kathoke dewek, nek nganggo ndeke gimin mengko ya domai nang bojone kang gimin”

peno : ” huuulaaahhh ……”