Gusti Alloh Maha Ngerti : Sawah Ora Ana Kakuse.

Akeh wong nganggep akeh ngombe akeh nguyueh. Pancen bener tumprape wong sing penggaweane ora ngetokna kringet kaya kerja nang ruangan sing ana AC-ne. Tapi tumprape wong sing menggawene ngetokna kringet pirang-pirang, senajan ngombe pirang-pirang gendul tapi tetep bae jarang nguyuh.

Mulane, senajan nang sawah ora ana Kakuse, wong tani ora kebingungen mbok keblet nguyuh. Soale wedang sing di ombe di toknane lewat kringet sing metune ora kudu meng kakus.

Nek di pikir-pikir, Gusti Pengeran pancen dzat sing Maha Ngerti tur Maha Murah, ngerti bae kebutuhane lan kahanane wong tani. Paedaeh papan sing kudune di gawe kakus kena nggo tambah-tambah papan tanduran.

Lah nek keblet ngising primen kang? Mradak meng gedangan apa mejlum meng kali. tapi ati-ati mbok ana miyangga

Kere Munggah Mbale

Rika pada tau ngerungokna ceritane peang penjol ora? Nek urung lan kepengin krungu, rika ndatar bae dadi anggota milis banyumasan. Nang kana mengko ana file mp3-ne peang penjol. Nek wis tau krungu berarti rika pancen bener-bener wong mbanyumas lan seneng budaya banyumas.

lah ngomong-ngomol ceritane peang penjol, aku agi kemutan karo omongane suliyah agi ditembung bojo nang rewange, “lah kowe tulih rayat, kok wani-wanine ngarah bojo karo nyonyahmu, guwe jenenge ya kere munggah mbale”.

kere munggah mbale, pribasa sing asline tekan ndi aku ya ora ngerti, pernaeh maknane ora adoh karo pribasa cebol nggayuh lintang. Ngarepaken perkara sing ora mungkin kedaden, utawa ari mungkin ya ketone ora sreg.

tapi sing jenenge urip nang ndunya yah, apa bae bisa. jere wong sing senenge mangan keju “nothing impossible” ora ana sing ora mungkin.

pancen bener kang, senajana dewek wong cilik, dewek ora perlu minder, jere Pak Sukarno “gantung cita-citamu setinggi langit”, sing penting gelem usaha, ndonga lan pasrah karo sing gawe urip yakin bae senajana kere bisa munggah mbale, senajana cebol bisa nggayuh lintang.

gambare dijimot kang kene

Ngelurusaken Niat

hati.jpgWis udu rahasia maning, akeh pengenoman nang ndesa sing pada nembe lulus sekolah, sekolah apa bae sing bar guwe terus ora nerusna maning, akeh sing pada nduwe kepenginan lunga kerja nang jakarta. Malah ana bae bocah sing urung rampung anggone sekolah wis ora sabar kepengin lunga kerja meng njakarta, sampe-sampe sekolahe ora diterusna, padahal wis meh rampung. Ana maning sing wis ngerasa ora kepenak karo wong tuwane jerene njaluk duwit bae nggo mbayari sekolah, sidane metu sekolah, terus lunga kerja nang jakarta. Gumune sing dadi wong tuwa ya ana bae sing ora ngelarang. Apa nggane wong tuwane wis lali nek kebutuhane bocah guwe tanggungane wong tuwa. Baca lebih lanjut