Gusti Alloh Maha Ngerti : Sawah Ora Ana Kakuse.

Akeh wong nganggep akeh ngombe akeh nguyueh. Pancen bener tumprape wong sing penggaweane ora ngetokna kringet kaya kerja nang ruangan sing ana AC-ne. Tapi tumprape wong sing menggawene ngetokna kringet pirang-pirang, senajan ngombe pirang-pirang gendul tapi tetep bae jarang nguyuh.

Mulane, senajan nang sawah ora ana Kakuse, wong tani ora kebingungen mbok keblet nguyuh. Soale wedang sing di ombe di toknane lewat kringet sing metune ora kudu meng kakus.

Nek di pikir-pikir, Gusti Pengeran pancen dzat sing Maha Ngerti tur Maha Murah, ngerti bae kebutuhane lan kahanane wong tani. Paedaeh papan sing kudune di gawe kakus kena nggo tambah-tambah papan tanduran.

Lah nek keblet ngising primen kang? Mradak meng gedangan apa mejlum meng kali. tapi ati-ati mbok ana miyangga

Pupuk Langka, Petani Menderita

Wis lumrah wong tani pada bungah nek mangsan rendheng teka. Mangsan rendheng berarti mangsan penggawean, mangsan kepenak pangan, kepenak penguripan.

Sawah sing biasane di jorna merga ora bisa di tanduri nek mangsan ketiga, siki bisa di tanduri maning. Mangsan rendeng ora mung di sambut bungah nang wong tani thok. Kodok, manuk, keong, iwak kathing uga melu bungah. Kodok ora ana kesele saur-sauran, ora awan ora wengi. Iwak kathing mulai pada berkembang biak, keong metu sekang umpetane muter-muter nang sawahan.

Suara mesin tlaktor mertandakna musim tandur enggal di wiwiti, ora lanang ora wadon kabeh sibuk nang sawah. Winih gabah disebar nang papan sebaran, leleran pada di siapna. Mangsan tandur teka,pasukan wong wadon wis siap nandurna benih gabah.

Mansan tandur rampung. men cepet lemu tanduran perlu pupuk. Pupuk jaman siki wis ora nganggo pupuk kandang maning, tapi nganggone pupuk sekang pabrik.

Masalaeh sing jenenge tuku pupuk ora segampang tuku udud, padahal sekang manfangate jelas akeh pupuk. Mbuh kenangapa nek agi di butuhna pupuk malah langka, regane ya dadi larang.