Mudik! Ora Mudik Ora Asik

Badan ora mudik? ora asik. Lah primen sih? soale mudik guwe kejaba ketemu wong tuwa, uga ketemu kanca-kanca cilik, kanca-kanca sing mbiyen bareng-bareng dolanan panggal, umbul, thaklik, nyolong peleme tanggane lan lia-liane.

mudik

gambare golet nang gugle

Wis Mudik, Aja di Gawe Ora Asik

Aja ngasi wis tekan ngumah tapi ora gelem nyrawungi kanca-kanca sing nang ndesa, sing di plototi gadget baen nggo ngobrol karo kanca-kanca sing amben dina ketemu nang kota. Gantian Kang. Aja kelalen loh, kanca-kanca nang ndesa guwe melu urun maring kesuksesane wong sing pada merantau nang kota, urun donga, utawa senajan mukur melu bungah karo kahanane perantau sing pada sukses.

Rika pada mudik ora?

Mangsan Udan Lombok Larang

Nduwe tanduran lombok nang musim udan kadangan meh pada karo duwe bayi cilik, angel rumatane tapi gede pengarepane. Wis dadi wateke wit lombok sing ora seneng kakehan banyu, mulane nek keseringen kenang udan godong lombok pada kriting, wite kuntheten, pentile ambrol baen.

Taun siki wis pirang-pirang wulan udane dur-duran. Ora mukur lombok, palawija apa baen pada angel rumatane. Mulane memper baen siki rega janganan lan bumbu-bumbu pada mundak. Malah lombok abang sekilone tekan satus ewu.
Ya karuan bungah ya sing duwe panenan lombok akeh. bisa golet tunggangan anyar pokoke lah

Mudik Non Lebaran

Akhir taun 2008 akeh banget tanggal abang, tanggal kejepite uga ora kalah akehe, mulane akeh perusahaan sing san nggawa mreikna karyawane.

Preian akhir taun siki di kawiti tanggal 25 desember 2008 tekan 5 januari 2009, jyan suwe banget mbok?

Hayuh sedulur mumpung preian pada tilik ndesa, pada sowan meng wong tuwa senajan udu badan.

Nggolet Jangkrik

Wis lumrah nek bocah cilik senenge dolan karo dolanan. Ora mbiyen ora siki padabae. Mung bedane dolan lan dolanane bocah cilik siki wis serba instan, wis nganggo tekhnologi canggih nek jaman mbiyen serba alami, mawi gawe disit, jarang banget sing tuku.

Ingon-ingon ya beda, nek jaman siki bocah cilik ingon-ingone hape sing ngentek-ngentekna duit, nek jaman mbiyen paling ingon-ingone dara, manuk, apa jangkrik.

Nek dara biasane tuku, tapi nek jangkrik karo manuk mung gari nggolet nang gunung, karangan utawa nang sawah. Nek manuk sing di golet susueh, modele di thengi (diaku) sit, Sing weruh pertama statuse chin, nduwe hak anak manuk sing paling gede. Nomer loro statuse ron, kebagean ngunduh manuk, nek susueh nang wit sing duwur berarti kon menek. Nomer telu statuse lun, nomer papat pan lan seteruse.

Nomer telu mengisor kadang ya ra kebagean apa-apa. Istilah chin, ron, lun mbuh sekang ndi asale, ngerti-ngerti istilah guwe wis di enggo nang bocah-bocah cilik nang Bangsari, mbuh nek nang daerah-daerah liane enyong ra ngerti.

jangkrik sungon

Nek nggolet jangkrik biasane mangsan-mangsanan. Umume nang mangsan ketiga, utawa nang mangsan wong tani agi nandur palawija. Carane nggolet bisa awan bisa mbengi, nek nggolete mbengi jenenge obor jangkrik.

Ora awan ora wengi pada bae cara nggolete, yaguwe mbongkahi lemah, mung nek awan untung-untungan, soale ora mesti lemah sing di bongkah ana jangkrike. Nek wengi, sedurunge mbongkah lemah, jangkrike di incim gisit, sing diincim suarane, mengko nek wis genah sumber suarane nembe dibongkah lemaeh.

Jangkrik sing paling disenengi yaguwe jangkrik sungon. Nek kaya cliring, clekithet uga disenengi, mung esih kalah nek di bandingna karo jangkrik sungon. Jangkrik sing disengiti kaya gedubur karo gendawang, soale rupane medeni tur ngengkrike ora apik.

Ana salah siji sawah nang bangsari sing dienggoni jangkrik akeh banget. sawaeh nang kidul sier, mbuh ndeke kaki sapa enyong ra ngerti. Sebab jangkrike akeh banget mangkane samben ndina nggo jag-jagan bocah sing pada ngaraih jangkrik, ora isuk, ora awan ora sore. Padahal nang sawah guwe anan tandurane pare. Dadine tandurane pare rusak terus sing ndadekna wong sing duwe sawah kesuh.

Enyong pernah ketiban sial. Isuk-isuk agi nggolet jangkrik nang sawah guwe, denger-denger konangan nang sing nduwe sawah. Jalaran wis banget kesueh mbok, langsung bae wong guwe ngoyok sekabehane bocah sing agi pada nggolet jangkrik karo ngacung-ngacungna arit. Bocah-bocah termasuk enyong pada keweden, pada mlayu kocar-kacir ora nggenah. Wis ora ndelengna sawah sing lungkane amba-amba, sing penting slamet.

Duh pak nyuwun ngapurane nggeh, wong jenenge bocah ya ngertine seneng. Ayuh kang pada nggolet jangkrik, tapi aja ngerusak tandurane wong.

Kangen Bangsari

Wis 2 wulanan kie aku rung bali meng bangsari, padahal wis kangen karo rama biyunge, wis kangen karo keluarga nang bangsari.

Kebeneran awal bulan mei ana hari libur, posisine nang dina kemis maning, ketone koh enak temen ya nggo bali meng ndesa. Dina jemuah wong kadar harpitnas tulih mbolos ora papa mbok.

Tapi jyan ndilalah kerjaan ya ana bae sing kudu enggal-enggal dirampungna, ya wis sidane ra sida bali, padahal wis koar-koar karo kanca-kancane je, maune arep rencana ngumpul-ngumpul, ndopak-ndopok dadi ra sida, ya wis lah kapan-kapan maning lah, kadar tanggal 20an wulan kie kan ana preian maning, posisine padabae maning dina selasa, dadi senene bisa dianggap harpitnas.

Moga-moga ora ngalami nasib serupa kaya rencana bali siki.

Sory kang OOT Sit

Anu agi langka bahan sing arep ditulis, dadi mandan jarang ngeblog. Ketambahan maning gawean agi pirang-pirang, tapi sing paling sering dilakoni ya ceting.
Terus nang kampus agi musim ujian. Jyan kuliah koh dela-dela ujian. Ngesuklah nek pikirane agi mandan nyante ngeblog maning