Pacitan nang Dina Badan

Siki wis tanggal 18 wulan puasa, berarti ora suwe maning badan. Badan, dina sing paling dienteni nang wong Islam, khususe bocah-bocah cilik. Nang dina badan bocah-bocah pada ditukokna klambi anyar, nang dina badan akeh wong mbagi-bagikna sangu, nang dina badan pirang pacitan.

Ana sing khas nang desaku nek badan, pacitan. Badan ora ana pacitan udu badan jenenge. Nek wis tanggal likuran, kaum Ibu pada sibuk gaweni pacitan sing umume digawe sekang beras ketan. Sekang beras ketan bisa digawe rup-rupa panganan, ana satu, thuring, sagon, jipang, kriyik lan lia-liane.

Jaman siki wis pirang-pirang panganan sing di dol nang toko, rasa lan rupane werna-werna, nanging akehe panganan anyar tetep ora ngilangna panganan khas sing nang bangsari.

Jebule, panganan tradisional mau sing mangan udu para tamu, nanging sing duwe umah dewek, jalaran para tamu sing teka luwih milih panganan sing anyar-anyar utawa panganan sing sekang kota.

Badan taun siki dadi badan pertama aku disebut bapak, badan pertama ora bali nang bangsari.

Sugeng Riyadi kanggo sedulur kabeh, mboten namung ngaturaken sedanten kelepatan nyuwun pangapunten.

Keba, Tradisi sing Isine Islami

Kelawan nyebut asmane gusti Allah ingkang moho murah soho welas asih, sedanten puji kagungane gusti Allah dzat kang mengerane wong ngalam kabeh. Amma ba’du.

Sewelas wulan bar nganakna hajat kie, alhamdulillah siki bojoku wis berbadan dua alias meteng. Wulan april 2011 umur wetengane wis pitung wulan. Wis dadi adat sing turun temurun tumprape wong jawa, nek umur wetengan wis pitung wulan pada nganakna tradisi keba utawa mitung wulan.

Akhir-akhir siki akeh wong sing ngomong yen tradisi mitung wulan guwe ora ulih dianakna nang wong islam, jerena acara guwe kelebu perkara sing di ukumi bidngah, perkara anyar sing ora ana nang jamane kanjeng nabi Muhammad SAW.

Nek di pikir-pikir ya bener acara keba guwe ora ana nang jamane kanjeng nabi, sahabat lan tabingin. Lah mbok wis disebutna nek keba guwe tradisine wong njawa, udu tradisine wong arab.

Lantaran jasane ulama-ulama sing ana nang tanah jawa – ulama asli jawa lan ulama sing asale sekang bangsa arab, acara keba sing maune mung tradisi thok- malah bisa-bisa rituale akeh sing ora pas karo kaedah agama siki di ubah dadi islami. Isine ana tahmid, takbir, tahlil lan kalimah-kalimah sing bisa nggo taqorrub marang gusti Allah. Bar pada taqorrub terus pada munajat marang gusti Alloh, nyuwun keselametan kanggo wong islam nang ngalam dunya, khususe sing duwe hajat. Moga lantaran donga guwe jabang bayi lan sing ngandut di paringi keselametan.

Perkara dianakna nang itungan pitung wulan guwe udu diniati tartib maksude acara dadi ora sah nek ora nang pitung wulan, tapi mung nggo ngepenakna itungan. Sing jenenge ndonga mbok kapan bae ulih, senajan ana wektu-wektu tertentu sing luwih di ijabah.

Nek menurutku tradisi guwe seni. Sing jenenge seni guwe indah tumprape wong sing nyenengi, tapi kanggo sing ora  seneng bisa baen malah nggethingi. Mulane sebagai tradisi, ora kabeh wong nganakna keba.

Wallohu A’lam

Mangsan Udan Lombok Larang

Nduwe tanduran lombok nang musim udan kadangan meh pada karo duwe bayi cilik, angel rumatane tapi gede pengarepane. Wis dadi wateke wit lombok sing ora seneng kakehan banyu, mulane nek keseringen kenang udan godong lombok pada kriting, wite kuntheten, pentile ambrol baen.

Taun siki wis pirang-pirang wulan udane dur-duran. Ora mukur lombok, palawija apa baen pada angel rumatane. Mulane memper baen siki rega janganan lan bumbu-bumbu pada mundak. Malah lombok abang sekilone tekan satus ewu.
Ya karuan bungah ya sing duwe panenan lombok akeh. bisa golet tunggangan anyar pokoke lah

Emang Eman Temen

sholat yukkk

Eman-eman temen

Eman-eman temen wong nggantheng ora sembayang

Lewih nggantheng endi siro karo nabi Yusuf

Nabi Yusuf ngganteng uga rajin sembayang

Eman-eman temen wong ayu ora sembayang

Lewih ayu endi siro karo Siti Zulaikho

Siti Zulaikho ayu uga rajin sembayang

Eman-eman temen wong sugih ora sembayang

Lewih sugih endi siro karo nabi Sulaiman

Nabi Sulaiman sugih uga rajin sembayang

Repote dadi pedagang

Sholate di gawe gampang

Andamaning nek dagangane laris

Urung Sholat ngakune uwis

Repote dadi wong tani

Sholate digawe keri

Andamaning nek mangsan tandur

Sholate di undur-undur

Nyorog

Nek jaman mien nyorog karo sega mateng sekumplite, siki mung karo mie instant patang buntel

Nembe bae wulan puasane entek, wong mbaranggawe wis akeh maning. Ibarate bagekan jamur tumbuh di musim hujan, cara bangsarine ya diug. Sing jenenge kondangan pokoke langka pethile, ramaku bae sing mukur wong tani kluthuk sedina bisa pindo ping telu, andamaning nek ramane kang ipul utawa kang baha, bisa ora itungan ndean luh. Padahal sekali kondangan amplope seora-orane ya Rp 15.000 utawa nek wong wadon nggawa beras ya 3 kuthuk di tambaih tempe sejinah. Jajal nek di bandingna karo kasile wong tani sing embrete mung meng sawah ketemu ora jal?

Nang ndesa sing paling gawe rekasa pancen kondangane kang, guwe sambate wong-wong nang bangsari. Pokoke ora mukur tumprape sing kondangan, sing duwe hajat ya pada bae. Mulane ora ana istilah wong mbaranggawe bathi. Lah primen sih, nggo presmanane, corongane, nyoroge wis entek pirang-pirang. Mulane nek jaman mien wong nyorog karo sega mateng sekumplite, siki mung karo mie instant. Men mandan irit tur ya ora ribet.

Lah deneng ora karo uleman bae kaya nang njakarta? Ora pada mangkat kang nek mung di undang karo uleman. Ya maklum bae, merga saking akehe wong mbaranggawe tur sing nggo kondangan langka, nek ora perek-perek banget utawa ora di sorog pada bebeh mangkat. Perkara isin nek ketemu karo wong sing ngundang merga ora teka guwe urusan nomer loro.

Genah nek dirasa-rasa siki kondangan siki udu bentuk kepedulian sosial tapi malah dadi beban. Mulane kang/yu sing urung pada mbojo, nek rika arep mbojo hajatane ora usah nangumah. Nang kota tempate rika ngode bae ya 🙂

Beleken

mripat

Siki wis akeh obat tetes mripat, ora usah nganggo uyueh biyunge maning

Wis kawit wingi sore rasane ana sing ngganjel nang mripat tengenku. Jalaran wingi agi akeh gawean dadi aku ora patia nggatekna jan-jane ana apa nang  mripatku. Wengine, pas aku sembayang traweh nang langgar, nggo sujud koh rasane mripat kie kayanu arep tigol.

Basa nangumah di tiliki, jebule mripatku abang. Duh, basanu beleken ya. Langsung bae bojoku kon netesna obat tetes mata meng mripatku, terus aku nginum vitamin C nggo nambah daya tahan tubuh. Awane esih mandan krasa, tapi ya mendingan mandan entheng.

Nek jaman gemiyen, nambani belek guwe mayar, cukup raup karo uyueh biyunge. Mbuh pada ulih teori kang ndi, sing jelas akeh sing mari.

Jere Pak Amin, Guruku nang SD Islam Bulaksari, bisane mari di tambani karo uyueh biyunge merga nang uyuh ana kandungan zat sing bisa ngelawan penyakit belek, tapi senajan bisa nggo obat banyu uyuh juga nggwa penyakit liane sing ngerusak mripat. Dadi banyu uyuh guwe ana manfangate tapi madhorote luwih akeh.

Beda Njakarta Beda Ndesa nang Babakan Puasa

Mbok arep di wolak-walik sampe boyeh tetep bae sing jenenge njakarta beda karo ndesa. Senajan jakarta mung isine wong-wong ndesa sing kadang rumangsa aneh karo bahasa lan budayane wong ndesa (aneh mbok). Salah siji bedane nang babakan puasa.

Nek nang njakarta wong pada seneng buka bersama tapi sayange ora di terusna karo teraweh bersama paling pada ngobrol ngalor ngidul. Nang ndesa, jamane aku cilik, sing ana malah sahur bersama.

Ceritane kaya giye.

Nek wis rampung buka puasa nangumah, bocah ndesa utawa kadang di sebut santri ndesa, pada mangkat meng mejid. Nggole mangkat meng mejid kie ora limbean, tapi nggawa panganan nggo sahur nang mejid. Sebabe nek wis tekan mejid santri ndesa pada ngaji gutul wengi.  Dadi bocah-bocah lewih milih turu nang mejid (jane ya ora nang mejid tapi nang kombongan khusus santri ndesa). Lah nek wis wayaeh sahur bocah-bocah pada tangi bareng terus madang bareng. Senajan gawane ora patia enak tapi nek di pangan bareng-bareng ya dadi enak.

Bar pada sahur terus pada niat, niate kaya giye “Niat ingsun puasa in dina isuk-isuk saking anekani ferdune wulan romadhon ikilah taun ferdu krono Allohi Tangala”