Mudik! Ora Mudik Ora Asik

Badan ora mudik? ora asik. Lah primen sih? soale mudik guwe kejaba ketemu wong tuwa, uga ketemu kanca-kanca cilik, kanca-kanca sing mbiyen bareng-bareng dolanan panggal, umbul, thaklik, nyolong peleme tanggane lan lia-liane.

mudik

gambare golet nang gugle

Wis Mudik, Aja di Gawe Ora Asik

Aja ngasi wis tekan ngumah tapi ora gelem nyrawungi kanca-kanca sing nang ndesa, sing di plototi gadget baen nggo ngobrol karo kanca-kanca sing amben dina ketemu nang kota. Gantian Kang. Aja kelalen loh, kanca-kanca nang ndesa guwe melu urun maring kesuksesane wong sing pada merantau nang kota, urun donga, utawa senajan mukur melu bungah karo kahanane perantau sing pada sukses.

Rika pada mudik ora?

Dolan Meng Jepang

Seminggu neng Jepang Pakdhe karo Budhe akhire nemu restoran masakan Indonesia.

Pelayane Robot. Robot teko nyedaki Pakdhe, trus ngomong:

“What is your nationality?”robot takon.

“Indonesia,” jare Pakdhe.

“Selamat datang,” jare robot nganggo bahasa Indonesia.

“Apa bahasa suku Anda?” robot takon meneh.

“Jawa,” jare Pakdhe

“Sugeng siang. Badhé pesen nopo?”

Jare robot nganggo boso jowo.

“Canggih yo bu?” Pakdhe ngomong karo Budhe.

Budhe : “Ono lotek?”

Robot : “Ono.”

Budhe : “Pesen rong porsi.”

Robot: “Porsi gedhe opo cilik?”

Budhe : “Porsi gedhe.”

Robot : “Lomboke piro?”

Budhe : “Sing siji loro, sing siji sepuluh.”

Robot : “Nganggo kangkung?”

Budhe : “Yo.”

Robot : “Nganggo timun?”

Budhe : “Yo.”

Robot : “Nganggo kol?”

Budhe : “Yo.”

Robot : “Nganggo kol jowo opo kol asli Jepang?”

Pakdhe : “Sing endi wae lah manut!”, Pakdhe wiwit rodo nesu.

Robot : “Kacange diuleg opo diblender?”

Pakdhe : “Kuarepmu!”

Robot : “Kacange setengah mateng opo mateng?”

Pakdhe : “Goréng sing gariiiiiiing..!!”

Robot : “Nganggo bawang goreng rak?”

Pakdhe : “Nganggo…, asu!” Pakdhe misuh banter banget.

Robot : “Dipiring opo dipincuk?”

Pakdhe : “Dipiring !”

Robot : “Lengone nganggo margarin opo minyak kelapa?”

Pakdhe : “Jelantah… wedhus!! !” Nesu banget soale wis sepuluh menit dhewe.

Robot meneng, lampune byar pet kelap kelip kayane lagi diproses. Kiro-kiro telung menitan robot’é ngomong meneh:

Robot : “Maturnuwun. Pesenan tak tompo. Mung rak iso di suguhake…”

Pakdhe : “Nopo? Aku wis ngenteni suwe banget, tanya-jawab karo kowe, kok rak iso nopo to ndes?”, jare Pakdhe emosi.

Robot : “Soale durung ono asune karo wedhuse…”

Pakdhe : “Diancuuuk…Iso edan aku! Ayo bu lungo, rak usah nguntal neng kene !!!”, Pakdhe nggondhok…

Sumber : email

Gusti Alloh Maha Ngerti : Sawah Ora Ana Kakuse.

Akeh wong nganggep akeh ngombe akeh nguyueh. Pancen bener tumprape wong sing penggaweane ora ngetokna kringet kaya kerja nang ruangan sing ana AC-ne. Tapi tumprape wong sing menggawene ngetokna kringet pirang-pirang, senajan ngombe pirang-pirang gendul tapi tetep bae jarang nguyuh.

Mulane, senajan nang sawah ora ana Kakuse, wong tani ora kebingungen mbok keblet nguyuh. Soale wedang sing di ombe di toknane lewat kringet sing metune ora kudu meng kakus.

Nek di pikir-pikir, Gusti Pengeran pancen dzat sing Maha Ngerti tur Maha Murah, ngerti bae kebutuhane lan kahanane wong tani. Paedaeh papan sing kudune di gawe kakus kena nggo tambah-tambah papan tanduran.

Lah nek keblet ngising primen kang? Mradak meng gedangan apa mejlum meng kali. tapi ati-ati mbok ana miyangga

Pecel Ngganeh Ana Ndoge

Jajal rika tuku pecel nang daerah cilacap, banyumas utawa kebumen, nang pasar utawa nek agi numpak sepur. Tulih ingsine paling klubanan, kecombrang, kembang turi, nek agi mujur paling diimbuih bakwan utawa tempe goreng.

Pancen, pecel ya umume kaya guwe.

Aku mandan gumun karo pecel sing nembe tak tuku nang njakarta, enggane pecel ana endoge mbarang. Ya karuan regane dadi beda.

Mantra Pesugihan

Sapa wonge sing ora kepengin sugih? Pirang-pirang usaha dilakoni men dadi wong sugih, umpamane ngode dadi tukang becak, mbawon, dadi tenaga kerja indonesia nang luar negeri. Kabeh usaha dilakoni kanggo tujuan guwe mau.

Perkara sugih guwe ora adoh karo perkara duit. Wong sing akeh duite guwe ya wong sing sugih. Senajan sugih ora kudu duwe duit akeh. Bisa bae sugih anak, sugih utang, sugih kanca lan lia-liane.

Siki priwe carane men bisa duwe duit akeh? Gie aku nduwe mantra sing bisa di ucapna men olih duwit akeh. Kie mantrane

Montor mabur njaluk duite, ora ulih sogok silite

Gampang mbok, tapi ana syarate. Syarate gole maca mantra karo dodol emas. dijamin cepet sugih rika